Gezocht: nieuw bestuurslid en materiaalman of -vrouw

Onze loopgroep draait goed en dat is te danken aan onze enthousiaste vrijwilligers en hun inzet voor de club. Het stokje van deze vrijwilligers wordt op z’n tijd doorgegeven aan een opvolger. Gewoon omdat het tijd wordt voor iets nieuws en omdat het rouleren van taken goed is voor de vereniging.

Tijdens de ALV op 23 Mei (ja, die datum kan alvast in de agenda) zal Geralda na zes jaar haar bestuurstaken overdragen aan een opvolger. Ook Brigitte onze materiaalvrouw wil het vrijwilligers stokje graag doorgeven.

Daarom wil ik jullie vragen om na te denken over het vervullen van een rol voor onze club als algemeen bestuurslid of als materiaal man/vrouw.

Als je wilt weten hoeveel tijd het ongeveer kost en wat het bestuur of materiaal man/vrouw nou eigenlijk doet; mail het bestuur voor informatie. Maar je kunt natuurlijk ook mij of een ander  bestuurslid tijdens een training even aan de mouw trekken en al je vragen stellen. Laat wat van je horen!

Hartelijke groet,
Namens het hele bestuur,
Arnoud Nierop voorzitter@loopgroepoegstgeest.nl