Arnoud

Hoe loopt het? – april 2018

Terwijl de zon verwoede pogingen doet om het voorjaar te laten zijn en soms wordt dwarsgezeten door grijze wolken, werk ik aan mijn ‘hoe loopt het’ van deze maand. Nog heel even en dan zijn velen van ons aanwezig bij de PaasHaaswijkloop. Samen met de buurtvereniging Haaswijk organiseren wij als Loopgroep Oegstgeest al jaren deze voorjaarswedstrijd. Het evenement waarbij je de kou uit je lichaam loopt en frisse lentekriebels laat fladderen. Nico en Martijn hebben ook dit jaar weer hard gewerkt aan de organisatie. De beginnersgroep loopt zijn eerste wedstrijd na een periode van intensieve loopbegeleiding door onze trainers. Ook een flink aantal lopers zal onze club van de sportieve kant laten zien. Veel vrijwilligers zijn in de weer met opbouw, warming-up, verkeer regelen en voorfietsen. We geven daarmee weer een mooi visitekaartje af aan Oegstgeest.

We willen graag dat iedereen zich betrokken voelt bij de club en waar dat nodig is zijn of haar steentje bij kan dragen. Wat kan jij betekenen bij de volgende vacatures? Geralda neemt in mei afscheid van het bestuur tijdens de ledenvergadering. Daardoor ontstaat een vacature in het bestuur voor algemeen bestuurslid. Vraag eens aan Geralda wat de functie inhoud als je interesse hebt. Daarnaast heeft Brigitte aangegeven te stoppen als materiaalbeheerder. Zij hield de afgelopen 2 jaar onze voorraden bij en registreerde wie wat leende van de club. Wie wil haar opvolgen?

Begin maart was in het Oegstgeest het sportdebat dat door de Oegstgeester Sportfederatie (OSF) was georganiseerd voor de politieke partijen. Aan de hand van stellingen konden alle partijen debatteren en hun politieke standpunten aan het grote aanwezige publiek toelichten. Duidelijk werd wel dat sport leeft in Oegstgeest; de kantine van de Oegstgeester Golfclub zat goed vol! Alle partijen lieten duidelijk blijken dat sport in Oegstgeest belangrijk is en dat zij daar in wilden investeren. Daar gaan we hen als OSF natuurlijk aan houden. Wij willen er met elkaar voor zorgen dat sport het sociale cement blijft van onze samenleving. En dan moeten we dat tonen in woord en daad. Zowel de politiek als de sport zal dan zichtbaar moeten zijn.

Zichtbaar waren we zeker bij de opening van de Klinkenbergerplas op 22 maart. Nadat wethouder Roeffen en gedeputeerde Weber hun praatje hadden gehouden en het eerste informatiebord onthulden, verzamelden zich 12 leden van de Loopgroep bij de Startsteen bij de plas. De wethouder schoot ons weg en na een rondje ontspannen lopen werden we feestelijk ingehaald door het aanwezige publiek. We liepen als een mooie lichtblauwe band langs de plas, hoorden wij later van de aanwezigen. Dank aan iedereen die erbij kon zijn. We hebben de club weer goed vertegenwoordigd!

Maar nu eerst de PaasHaaswijkloop en de voorbereidingen naar Leiden Marathon, met ongetwijfeld nog veel meer loopjes er tussendoor.

Ik wens ons allen een hele sportieve en mooie maand toe!

Arnoud Nierop

voorzitter