Arnoud

Hoe loopt het? – juni 2018

De maand mei loopt op zijn eind in tropische sferen. Veel zon, hoge temperaturen en af en toe stevige regenbuien. Het was een maand waarin velen van ons zich sportief hebben ingezet. Een deel van onze leden liep de Roparun met WeRun4All van Parijs naar Rotterdam. Dit jaar 532 kilometer, in een non-stop estafette. Afgelopen zondag liepen velen van ons mee met de 5 , 10, 21.1 km of de wandelmarathon van Leiden Marathon. Het was warm en drukkend. Tempo aanpassen en goed drinken. Belangrijk, natuurlijk. Maar wat doet teveel drinken met je? Of juist te weinig? Wat voor signalen krijg je, hoe herken je die en wat doe je dan? Met die vragen werden vele lopers op zondag geconfronteerd. De antwoorden lijken simpel en logisch, maar bedenk ze maar eens als je aan het lopen bent…. Wellicht iets om na de woensdagtraining eens over door te praten.

Deze maand was ook de ALV, waarin besluiten werden genomen over het jaarverslag van 2017, de begroting en contributie van 2019, de verlenging van de huurperiode met Pecos met 5 jaar en een jaarlijkse indexatie van 3,5%. Daarmee krijgt Pecos meer zekerheid om investeringen aan hun clubhuis te doen. Daar worden wij ook beter van als medegebruiker van het pand. Ook wordt de koffie met Greet op zondag structureel doorgezet, waarbij de kosten voor een kop koffie voor rekening van de club zijn. Een goede reden om na het lopen op zondag bij Pecos nog even na te praten aan de bar (of buiten met lekker weer). De penningmeester kreeg complimenten voor de helderheid van de gepresenteerde cijfers. Ook namen we tijdens de ALV afscheid van Geralda en Brigitte en verwelkomden we Juliette in het bestuur en Ad als materiaalman.

De ALV ging akkoord met het opzetten van een communicatieplan om de naamsbekendheid van de Loopgroep te vergroten en zo op 3 momenten in het jaar naar buiten te treden om meer ervaren lopers aan de club te verbinden. Daarnaast wordt, in afstemming met de trainers, een keer per jaar een campagne opgezet voor de basiscursus. Daarmee verwachten we het aantal leden op peil te houden en een rustige groei van de vereniging te realiseren. Samen werken we aan een sociale, gezellige vereniging waarbij de veiligheid en verantwoord lopen voorop blijven staan. En zoals tijdens de ALV werd opgemerkt: “We zijn eigenlijk een hele gezellige vereniging!” En zo is het! Dat was ook goed te merken tijdens de  afsluitende borrel die weer prima was georganiseerd door de barcommissie.

De komende maand staan de loopschema’s weer klaar en gaan we richting de zomer. Maar niet voordat we op 1 juli onze pot-luck hebben gehouden. Hierover meer in deze nieuwsbrief. Bij vragen hierover kan je je uiteraard wenden tot de barcommissie.

Ik wens ons allen een hele mooie hardloopmaand toe.

Arnoud Nierop

voorzitter