Zet je in voor de club…. Zet je in voor de barcommissie of het bestuur

Ik wil jullie vragen om na te denken over het vervullen van een rol voor onze club als secretaris of als lid van de barcommissie.

Voor het bestuur staat nog de functie voor secretaris open. Degene die interesse heeft kan met mij of Claudine contact opnemen voor meer informatie.

Daarnaast heeft de barcommissie nog behoefte aan ondersteuning. Rob, Karin en Nelleke hebben aangegeven na vele jaren inzet voor de club aangegeven na 1 juli te willen stoppen. Wie wil voor onze hard trainende leden op woensdagavonden en bij evenementen als de jaarlijkse bbq, de nieuwjaars- en eindejaarsborrel de barcommissie ondersteunen? Praat er eens over met de barcommissie als je woensdagavond aan de bar staat. Een leuke functie en prima plek om met je clubgenoten te praten. En altijd stralende gezichten als je de leden van lekkers voorziet! Dat is de meest waardevolle beloning voor deze taak.

Hartelijke groet,

Namens het bestuur en de barcommissie,

Arnoud Nierop voorzitter@loopgroepoegstgeest.nl