Arnoud

Hoe loopt het? juli – augustus 2017

Het is nog een kwestie van enkele dagen en dan start voor velen van ons de zomervakantie. Een tijd van loskomen van je werk en eventueel het bezoeken van mooie plaatsen en/of zonnige bestemmingen. Ook voor ons als Loopgroep is het een periode van meer ontspanning. Van 9 juli t/m 20 augustus houden we een zomerprogramma aan. Kijk hier voor de details. Het trainingsschema en rooster voor juli en augustus staan hier.

Voordat we dat allemaal doen, genieten we natuurlijk eerst van onze jaarafsluiting bij de BBQ op 2 juli. Daar gaan we ook afscheid nemen van Karin, Nelleke en Rob als onze barcommissieleden. We zullen op passende wijze hen bedanken voor hun verfrissende inzet na onze trainingen.

websitewerkAls je er zondag onverhoopt niet bij kunt zijn, kijk dan zeker even op de website voor de foto’s! Die zullen we zo spoedig mogelijk plaatsen. Over de website gesproken: die wordt tijdens de zomer flink onderhanden genomen, zowel qua inhoud als opmaak. Er wordt al hard aan gewerkt door Yvette. Eind augustus zal het resultaat te zien zijn.

De ledenvergadering in mei verliep vlekkeloos.  Uit de reactie van de aanwezigen hoor dat ik dat er  in korte tijd goede besluiten zijn genomen over jaarrekening 2016, begroting 2018 en de verschillende commissieleden.  Tijdens de vergadering is afscheid genomen van Claudine Cornelisse als secretaris en is Loes Bot aangesteld als onze nieuwe secretaris.

Marcel Holscher kwam tijdens de vergadering met het voorstel om na te denken over het aantrekken van nieuwe, jonge leden om de vergrijzing tegen te gaan en daar een plan voor uit te werken. Zijn pleidooi om de contributie niet te verlagen maar in te zetten voor dit idee kon op instemming rekenen van de ledenvergadering.

Bij de vaststelling van de definitieve begroting in oktober zal hij zijn plan toelichten. Ook zal dan een eerste aanzet worden gegeven over de vraag hoe de oudere leden die minder hard lopen, bedient kunnen worden door ons als club. We worden allemaal ouder en willen graag blijven lopen en dat vraagt aandacht en nieuwe oplossingen. Heb je hier zelf ideeën over, mail ze dan naar ons; bestuur@loopgroepoegstgeest.nl. Samen gaan we aan de slag met de vraag hoe we zoveel mogelijk lopers op eigen niveau en met plezier kunnen laten lopen.

Ik wens jullie allemaal een mooie, ontspannen zomer. En zie jullie graag fit en fris (en blessurevrij) weer eind augustus.

Arnoud