• 1998/1999

    Idee geboren

    Idee voor oprichting van een loopgroep werd geboren rondom deelname aan de 10 km tijdens de 3M marathon van Leiden. Voorbereidingen werden getroffen om een heuse loopgroep te vormen. In 1999 verschijnt de eerste versie van het looporgaan. Het blad, met informatie over trainingen, loopjes en de ledenlijst, werd thuisbezorgd. Vooruitlopend op de oprichting van een vereniging met bestuur wordt er een coördinatiegroep gevormd met wisselende samenstelling.