Amsterdam Marathon 2010


17 okt 2010,
Foto’s Hermien

Nieuwsbrief 90 – 1 oktober 2010

Bijlage: trainingsschema oktober

Zondag 3 oktober duintraining

We carpoolen zoals gebruikelijk om 9:30 vanaf Fiks en vertrekken tegen 9:50 vanaf het einde van de Sportlaan bij de Zuidboulevard in Katwijk. Klik hier voor een kaart en hier voor een foto..

Nieuw op de website

  • Op de voorpagina een link naar Dutch Runners Guide Loopevenementen, de nieuwe naam en locatie van het Trimloopboekje.
  • We hebben nu ook een eigen “trimloopboekje”. Op het forum ontstond een levendige discussie bij het item Leuke Loopjes. Dat heeft geleid tot een uitgebreid overzicht van prestatielopen en marathons waar de afgelopen ca. 3 jaren door leden van Loopgroep Oegstgeest aan deelgenomen is. Ga vanaf de voorpagina naar Vereniging > Samen naar een loopevenement of klik hier.
  • Foto’s van de training op 9 sept. en de Halve van Katwijk.
  • Een rubriek Vraag en Aanbod in het Forum.

Agenda oktober

zondag 3 okt.: Duintraining
zaterdag 30 okt.: Pheidippidesloop zie vorige Nieuwsbrief

redactie Nieuwsbrief: Willem Bast, nieuwsbrief@loopgroepoegstgeest.nl

e-mail adreswijzigingen: ledenadministratie@loopgroepoegstgeest.nl