Nieuwsbrief 97 – 6 februari 2011

balkjeV10

Een ernstig verlate Nieuwsbrief. De volledige redactie was deze week door griep geveld. Bijgaand vind je alsnog het trainingsschema voor februari en als extra een schema voor degenen die voor de City Pier City Loop (CPC) trainen.

Ledenlijst

Bij deze nieuwsbrief vinden jullie dan eindelijk de langverwachte ledenlijst. Na twee e-mails met een hernieuwd verzoek om jullie adresgegevens te mogen publiceren naar de andere leden hebben we in totaal 134 reacties binnen. Op basis van jullie reacties zijn we in staat om de gegevens van 124 van de 146 leden te delen. Sta je nog niet in de lijst maar wil je wel worden toegevoegd stuur dan een e-mail naar secretaris@loopgroepoegstgeest.nl . Dit geldt ook wanneer je er met een volgende update uit verwijderd zou willen worden.

Wellicht ten overvloede willen we jullie er op wijzen dat de informatie voor “intern” gebruik is ter bevordering van de onderlinge communicatie binnen de loopgroep en dus niet mag worden gedeeld met derden.

Kantine Fiks

Zoals jullie mogelijk hebben gemerkt zien de entree, kantine en kleedkamers er de laatste tijd niet zo netjes en opgeruimd uit als we gewend waren. Er wordt de laatste tijd met spullen geschoven om werklui in staat te stellen wat klussen op te knappen. Er volgen nog meer werkzaamheden aan de wanden en het meubilair…

Nico Gijsman, secretaris@loopgroepoegstgeest.nl

Terugblik op een geslaagde Bosloop 2011

Voor de vierde keer op rij hadden een Bosloop met rustig, droog winterweer en ditmaal zelfs stralend. Wel was het koud. Vooral parcoursbewakers die in schaduw stonden hebben dat geweten. Het weer is altijd een puntje van zorg bij de Bosloop. Na een maand sneeuw en ijs waren de laatste aangevroren plekken pas vrijdag ontdooid. Er waren meer zaken waar het organiserende team van Leiden Atletiek en Loopgroep Oegstgeest zich in de voorbereiding zorgen om maakten en er gingen zondagmorgen ook een paar dingen mis die jarenlang probleemloos verliepen. Maar de deelnemers dachten daar anders over. Uit de enquête en individuele reacties blijkt dat de Bosloop weer zeer positief beoordeeld is. En dat allemaal vooral dankzij de inzet en het enthousiasme van de vrijwilligers. Heel hartelijk bedankt Aad, Ad, Bep, Betty, Catrien, Charlotte, Christophe, Els, Frans, Hans, Hermien, Ingeborg, Ingrid, Jolanda, Joop, Josée, Liesbeth, Marc, Nathalie, Simone, Wilfried en Wouter!
Er zijn heel veel mooie foto’s van de Bosloop. Via dit bericht op de website vind je (links naar) de complete verzameling van meer dan 400 stuks. Maar er is ook een samenvatting van 50 stuks, klik hier.

Wat cijfertjes:

  • Er zijn mooie tijden gelopen. Thomas Poesiat won de 10 km in 30:53, een halve minuut sneller dan zijn winnende tijd in 2008. Net geen parcoursrecord, dat staat sinds 2002 op naam van Edgard Creemers: 00:30:47.
  • We hadden 1101 deelnemers. Dat is 100 minder dan vorig jaar en toch zijn we daar erg tevreden mee. De Bosloop viel dit jaar samen met de populaire halve marathon van Egmond, dat kon helaas niet anders. En die concurrentie is niet mis, Egmond groeit snel: in 2010 ging het niet door wegens sneeuw en ijs, maar in 2009 waren er 55 deelnemers die lid zijn van één van de clubs in het Z&Z circuit en in totaal 347 deelnemers uit onze regio. Dit jaar waren die aantallen ondanks de Bosloop nog veel hoger: resp. 70 en 492!

De volgende Bosloop, op 8 januari 2012

Helaas ook dan weer tegelijk met “Egmond”, het kan niet anders. Inmiddels heeft het team en ook het circuitoverleg geëvalueerd. Een paar zaken willen we veranderen:

  • De vrijwilligers in meer zelfstandige teams indelen met eenvoudiger tijdschema.
  • Vroeger in het seizoen vrijwilligers benaderen en meer betrekken bij de voorbereidingen.
  • En het moeilijkste punt: een andere route. Het fietspad “Broekweg” door de Merenwijk is te druk en we krijgen nooit vergunning om dat af te zetten. De lus over het eiland “De Strengen” moeten we de laatste jaren bijna altijd schrappen i.v.m. teveel blubber. De komende maanden gaan we veel verkennen en puzzelen met kaarten en GPSsen. Suggesties wel bij ondergetekende!

Willem Bast w.l.bast@planet.nl

Agenda februari

27 februari 2011: Z&Z Hardloopwinkel Roadrunnersloop

nieuwsbrief@loopgroepoegstgeest.nl