Collectanten gezocht voor Fonds Gehandicaptensport

Van 1 tot 7 april wordt in Nederland gecollecteerd voor het Fonds Gehandicaptensport. Peter Elsakkers  coördineert dit in onze regio. Help jij mee? Het fonds zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

Wie wil er 1 of 2 avonden collecteren, zodat ook gehandicapten kunnen sporten?

Meld je aan bij Peter Elsakkers via peterelsakkers@ziggo.nl of bel 0624939152.