Help jij mee met het communicatieplan?

Hester heeft zich aangemeld om mee te werken aan de opzet van een communicatieplan. Wie wil haar daarbij helpen? Wij horen het graag van je via bestuur@loopgroepoegstgeest.nl. Maar waarom is dit “uberhaupt nodig?

De ALV ging in mei akkoord met het opzetten van een communicatieplan om de naamsbekendheid van de Loopgroep te vergroten en zo op 3 momenten in het jaar naar buiten te treden om meer ervaren lopers aan de club te verbinden.

Daarnaast wordt, in afstemming met de trainers, een keer per jaar een campagne opgezet voor de basiscursus. Daarmee verwachten we het aantal leden op peil te houden en een rustige groei van de vereniging te realiseren. De notitie Loopgroep in Beweging die naar aanleiding van de presentatie van Marcel in oktober 2017 en de gestelde vragen is gemaakt is een leidraad voor het bestuur voor de komende jaren. Samen werken we aan een sociale, gezellige vereniging waarbij de veiligheid en verantwoord lopen voorop blijven staan.

Help jij mee?