Hoe loopt het? – juni 2019

Elke maand heeft mijn stukje dezelfde titel en eigenlijk geef ik nooit concreet antwoord op die vraag. Wel volgt er vaak een bloemlezing van mij over allerlei zaken en gebruik ik geen woord of zin om het antwoord te formuleren. Toch waag ik me deze keer aan dat antwoord op de vraag “hoe loopt het?” Kort en kernachtig zeg ik dan: “Goed!”

Het gaat financieel goed met de club. Dat hebben we van onze penningmeester kunnen horen tijdens de ALV van vorige week. We staan er goed voor en hebben een stevige buffer opgebouwd die ons de ruimte geven om uitgaven te doen. De trainers willen volgend jaar meer besteden aan hun ontwikkeling om ons als lopers nog meer kwaliteit te kunnen bieden en daarbij vinden we het ook belangrijk dat de trainers herkenbaar zijn en met goede kleding lopen.

Het gaat qua continuïteit goed met de club. Volgend jaar bestaan we twintig jaar! De ALV heeft ingestemd met het reserveren van een bedrag voor de lustrumviering en de instelling van een lustrumcommissie die over leuke ideeën hiervoor gaat nadenken.

Het gaat goed met de plannen om de zichtbaarheid te vergroten van onze club naar ervaren lopers die nog geen lid zijn van een vereniging. De ALV stemde in met het promotiebudget om tijdens en rondom loopjes meer van onze mooie club te laten zien en de naamsbekendheid daarmee te vergroten. Daarmee willen we een gematigde groei van de club voortzetten.

Het gaat goed met onze bewustzijn voor onze omgeving waarin we lopen. Was vorig jaar onder leiding van Geert al gestart met ploggen, tijdens de ALV was een overgrote meerderheid voorstander van het afbouwen en uiteindelijk stoppen van het gebruik van plastic bekertjes na de looptraining. Word je bewust van het effect van plastic en neem een eigen bidon mee om water te drinken na de training. Dat zal zeker niet van de ene op de andere dag gaan, maar we moeten ons meer bewust zijn dat er andere mogelijkheden zijn om minder plastic te gebruiken.

Het gaat goed met de sociale activiteiten die georganiseerd worden voor de club door onze leden. Op 14 juli is er de jaarlijkse afsluiting van het loopjaar met een brunch aansluitend op de zondagtraining. De barcommissie heeft naast allerlei lekkers ook een activiteit in gedachte om de leden elkaar beter te leren kennen. Daarom is de brunch deze keer alleen bestemd voor leden. De partners zijn een andere keer weer welkom. Meer informatie volgt zeker nog via de barcommissie.

Het gaat ook goed met de inzet van ons allemaal als er activiteiten georganiseerd moeten worden. Naast de lustrumcommissie is er ook een evenementencommissie opgericht om de druk rondom het coördineren van de vrijwilligers van de Nieuwjaarsloop en Paashaaswijkloop beter te kunnen verdelen. Hiervoor zijn nog een paar plekken te vergeven, dus meld je hier graag voor aan ;).

We lopen als leden van de Loopgroep ook erg goed. Als ik kijk naar de hoeveelheid leden en de tijden die zij liepen tijdens de verschillende wedstrijden van de Leiden Marathon word ik daar heel blij van. Wat mooi om te zien hoe de oproepen vooraf leiden tot samen lopen en samen genieten van een wedstrijd dichtbij, met fantastisch loopweer. En wat goed om te constateren dat onze loopshirts zo goed opvallen bij dit soort wedstrijden.

Kortom, hoe loopt het? Ik heb de indruk dat het met ons en met de club goed loopt.

Geniet van heerlijk lopen!
Arnoud Nierop,
Voorzitter