Mededelingen van de trainers

Veel nieuws vanuit het trainersteam dit keer: een oproep, een informatieavond en een terugblik.

1. Lopen in de juiste tempo’s in de tempogroepen: niet te hard!

Op woensdagavonden wordt er (naast B5 en B10) in tempogroepen gelopen. De tempogroepen zijn gebaseerd op de 10km-tijden van een prestatieloop. Het achterliggende idee is dat er qua snelheid homogene groepen ontstaan die niet hoeven te vegen (overzichtelijk en veilig) en waarbij het goed mogelijk is om de juiste snelheid in de verschillende zones te controleren. Dat laatste is belangrijk om te voorkomen dat lopers te snel gaan lopen, van de training een wedstrijdje maken en daardoor blessures krijgen.

Het lopen in juiste tempo’s blijkt in de praktijk lastig voor lopers èn trainers. Uit feedback blijkt dat er regelmatig grote tempoverschillen zijn binnen groepen en er ook te hard gelopen wordt.

Er is een overzicht gemaakt van de zones per tempogroep. Het overzicht met tempo’s per zone hangt op het prikbord bij Pecos en staat online.  Als trainers hebben we afgesproken daar meer aandacht aan te geven. Daarnaast is het ook belangrijk dat lopers zichzelf ook indelen in de juiste groep die past bij de 10 km tijd die gelopen wordt. Als je het een keer rustig aan wil doen, kun je afzakken naar een tempogroep die wat langzamer loopt, maar dan is het wel de bedoeling dat je je aanpast aan de tempo’s van die tempogroep.

 

2. Woensdag 18 september: Toelichting op het trainingsplan, “slow makes faster”

Op woensdag 18 september zal Roel namens de trainers een toelichting geven op onze trainingen. Waarom trainen we zó op de woensdag, vrijdag en zondag en waarom wordt er toch steeds zo gehamerd op langzaam lopen? Word ik daar dan sneller van? Het antwoord is ja…! en dat komt Roel graag uitleggen.

Die avond eindigen de trainingen uiterlijk om 21:15 uur, zodat we voor half 10 kunnen beginnen. Roel zal zijn best doen om binnen 20 minuten klaar te zijn, maar blijft wel in zone 2 :)!

 

3. Stilstaan bij de Loopgroep

Je denkt misschien, hey, wat is dat nou weer voor een titel? We gaan toch niet bij de trainingen stilstaan? Nou, op zich is dat niet verkeerd, even stilstaan en wandelen tijdens een duurloop kan heel goed zijn. Het waarom legt Roel uit, zoals je hierboven las.

Maar nu bedoelen we dat wij even willen stilstaan bij de trainingen. Dit doen wij trainers regelmatig met steeds als uitgangspunt om de service aan de leden te verbeteren. In het laatste trainersoverleg hebben wij ook eens teruggekeken op veranderingen die de laatste jaren zijn ingevoerd. Dat werd toch een aardig lijstje en we vonden dat dit best wel eens genoemd mag worden.

Veranderingen zijn ontstaan doordat wij luisteren naar wensen van leden (de praktijk) en door het volgen van ontwikkelingen in de loopsport (de theorie).

We kwamen tot dit lijstje op organisatorisch gebied:

Invoering van XL en later van XS (beide trailgroepen) en nu het experiment van Langzaam Lang. De zondagtrainingen worden niet meer in minuten aangegeven, maar er zijn nu keuzeafstanden. Verder het invoeren van meer homogene tempogroepen, enkele vaste routes voor de intervalduurlopen, de aanwezigheid ‘om de week’ van een fysiotherapeut en een meer gestructureerde instroom van de basiscursus.

Trainingstechnisch somden we de volgende veranderingen op: invoeren van krachtblokjes en maandelijks een techniekblokje, impuls van de baantraining en later de bootcamp, de maandelijkse duintrainingen (i.p.v. eens in de 6-8 weken). Ook doen we meer wisseltempoduurlopen op de woensdag met korte tempoblokken in Z4 en lange tempoblokken in Z3 en op de woensdag is B5 langer gaan lopen; net zo lang als B10, maar dan zonder Z4 en ook minder Z3.

Trots kijken we terug op deze veranderingen die wij dus als verbeteringen hebben ingevoerd.

En wij staan natuurlijk niet stil en blijven kijken of veranderingen wenselijk zijn. Heb je zelf ideeën? Meld het dan bij André: andrevandertol@gmail.com