Aanpassingen trainingen vanaf 6 juli

Belangrijkste info: Trainingen worden weer gegeven op vaste tijdstippen (wo 20:00; vr. 20:00 en zo 9:00) en er wordt verzameld op de grote parkeerplaats bij Pecos. Inschrijven is niet langer nodig, net als de anderhalve meter afstand tot elkaar tijdens het hardlopen. Daarnaast gaat de bootcamp op donderdag voorlopig door, net als de B5-training op woensdagochtend.

Update 5-7-2020: richtlijnen onderlinge afstand aangepast

Medio mei zijn we gestart met het opstarten van het samen trainen. In kleine groepjes, op verschillende tijdstippen en locaties met inschrijving vooraf om te voldoen aan de regels om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

In de loop van de opstartperiode is de groepsgrootte geleidelijk wat opgerekt naar 10 lopers per groep. Na een paar weken bleek er toch de meeste belangstelling te zijn voor trainingen op de vaste tijdstippen, woensdagavond en zondagochtend. Ook de bootcamptraining op donderdag bleek een groot succes.

Het huidige inschrijfsysteem erg arbeidsintensief en Willem en Katja hebben hierin veel werk verzet. Dit systeem is niet houdbaar voor de langere termijn. Afgelopen week is door de overheid aangekondigd dat de regels met ingang van 1 juli versoepeld worden. De verplichting om vooraf in te schrijven vervalt. Sporters onderling hoeven tijdens het sporten niet meer te voldoen aan de eis om 1,5 meter afstand te bewaren.

Zaterdag 27 juni hebben we met de trainers afgestemd hoe we de opzet van de trainingen kunnen aanpassen Dat heeft geresulteerd in de volgende opzet met ingang van maandag 6 juli.

Trainingen op gebruikelijke tijdstippen en vast verzamelpunt zonder inschrijving
De trainingen worden gepland op de vaste tijdstippen, woensdagavond om 20.00 uur en zondagochtend om 9.00 uur. De extra Beter 5 training op woensdagochtend om 9.00 uur blijft gehandhaafd. De bootcamptraining blijft ook op donderdagavond gegeven worden. Als je twijfelt over of een training wel of niet doorgaat, kijk dan hier.

Het vaste verzamelpunt is de parkeerplaats bij de Voscuyl. We verzamelen niet binnen bij Pecos. Kleedkamers zijn dus niet beschikbaar. Zorg er voor dat je genoeg te drinken bij je hebt als je naar de training komt en dat je zo nodig thuis van het toilet gebruik maakt.

Trainers stellen zich herkenbaar in verschillende vakken op de parkeerplaats op. Sluit je aan bij de trainer van de groep waar je mee gaat lopen en bewaar daarbij 1,5 meter afstand. Ga dus niet vooraf of na afloop samenklonteren omdat het zo gezellig is.

Onderlinge afstand tijdens training

Er is versoepeling van de regels over de onderlinge afstand tijdens het sporten. Dat komt er op neer dat de strikte 1,5 meter afstand voor sporters onderling, losgelaten wordt.

Met de nieuwe maatregelen wordt iedereen door de overheid aangesproken op eigen verantwoordelijkheid. We gaan er vanuit dat iedereen die ook neemt tijdens het lopen.
Neem de ruimte om afstand te houden en geef ook duidelijk aan als voor jou die 1,5 m afstand belangrijk is.

De 1,5 meter afstand tot andere weggebruikers blijft wél gehandhaafd. En ook vóór de training en na afloop van de training, geldt de 1,5 meter afstandsregel strikt.

Let goed op elkaar, je omgeving en jezelf.

Namens de trainers,
Willem (geen trainer maar toch), Katja en André

  1. Liesbeth vd Haak
    Liesbeth vd Haak zegt:

    Heerlijk dat er weer gezamelijk gelopen gaat worden, bijpraten en elkaar motiveren!
    Is er ook al een plan voor XL?
    Asfalt en ik ( mijn knieeen) gaan niet meer zo goed samen!