Bij ons is het leuk lopen en dat mag iedereen weten! deel 2

Tijdens de ALV is besloten dat we aan de buitenwereld willen laten zien hoe leuk, sportief en verantwoord lopen bij onze vereniging is. Daar zijn een aantal leden mee bezig geweest en het resultaat mag er zijn. Al zeggen we het zelf… 😉

Helaas heeft het coronavirus het hele loopseizoen in de war gegooid en de nieuw aangeschafte promotie-items zijn slechts gedeeltelijk te zien geweest. Maar zodra het weer mag, zal het blauw van de club niet meer te missen zijn! Onze sponsor T2 heeft geholpen met het ontwerpen van blitse items zoals nieuwe shirts met wervende teksten, nieuwe vlaggen en banners. Ook is het bord bij Pecos opgefrist met blauw reflecterend materiaal (probeer het maar uit met je hardlooplampje…) en is er een gelikte flyer gemaakt die verspreid is/wordt in Oegstgeest.

Veel dank gaat uit naar onze geweldige sponsor T2! Zonder hen had het er niet zo mooi en profi uitgezien. Ook richting de leden die hebben meegedacht, georganiseerd en model hebben gestaan: Dank!!

Digitale uithangborden
Als vereniging hebben we ook digitale uithangborden gekregen op Instagram en Facebook. Inmiddels hebben beide pagina’s een make-over gekregen om de herkenbaarheid en vindbaarheid te vergroten. De bedoeling is om belangstellenden een indruk te geven van wat de vereniging te bieden heeft. Ook kunnen er evenementen aangekondigd worden zoals bijvoorbeeld de basiscursus. Op die manier kunnen relatief eenvoudig veel belangstellenden worden bereikt.

Sociale media valt of staat natuurlijk met het aantal volgers; volg daarom je vereniging!

 LoopgroepOegstgeest

Loopgroep Oegstgeest

Uiteraard zullen daar nooit zonder jouw toestemming herkenbare close-up foto’s van je worden geplaatst. In de communicatie richting de leden verandert er niks. De nieuwsflits, nieuwsbrief en website – binnenkort ook in een nieuw jasje! – blijven daarvoor in gebruik zoals je gewend bent.

Team social media
Ingeborg en Geralda