Hoe loopt het? – november 2020

Adaptief vermogen, het vermogen om je aan te passen naar de omstandigheden. De laatste maanden wordt steeds meer een beroep op ons gedaan om ons aan te passen. Aan omgangsvormen, manieren van (thuis)werken, onze zoektocht naar onze dagelijkse boodschappen en manieren om te sporten. En iedere keer laten we zien dat we dat echt wel kunnen. De ene wat meer mopperend of tegenstribbelend dan de ander, maar in de basis kunnen we het. En dat allemaal als cadeau van onze voorouders die al in de prehistorie leerden dat je je moest kunnen aanpassen aan de omstandigheden.

Als Loopgroep zijn we ook goed in staat om ons aan te passen. En dat zijn niet altijd de leukste aanpassingen. In oktober hebben we als bestuur samen met de trainers besloten om het trainen in groepsverband op te schorten. Tegelijkertijd passen we ons aan en zien ik leden individueel of in groepjes van maximaal 4 personen de schema’s van Roel keurig volgen. Afgelopen vrijdag draafden zelfs twee groepjes langs het Oegstgeester Kanaal hun trainingsschema op en neer. Strak in het tempo, rechtop en rechts lopend en daarbij ook nog eens goed verlicht. Het was een prachtig plaatje om te zien.

Wil je ook samen lopen en heb je nog geen loopmaatje(s)? Zet een reactie op het forum of zet je loopnetwerk in. Met elkaar kennen we iedereen. Als je vragen hebt over de trainingsschema’s, mail dan met de trainers via TK@Loopgroepoegstgeest.nl.

Aanpassen was het ook voor het houden van de jaarlijkse ALV. Doordat we niet samen mochten komen hebben we onze eerste (en hopelijk laatste) digitale ALV gehouden. Best spannend, maar door alle positieve inzet van iedereen, waarbij ook de ruimte was om goede, constructieve vragen te stellen, kijk ik terug op een goede ALV. We hebben daarin de jaarstukken van 2019 vastgesteld, afscheid genomen van Wouter als kascommissielid en Ward welkom geheten als zijn vervanger. Samen met Aad zal Ward de kascommissie 2021 invullen.

De ALV stemde in met de begroting 2021, waarbij de contributie voor komend jaar gelijk zal blijven, de trainers zich verder gaan scholen zodat zij ons nog beter kunnen helpen met onze looptechniek en loopplezier en het budget voor de lustrumcommissie voor ons jubileumfeest, zoals dat voor dit jaar gepland was, blijft staan. Speciale dank was er voor Hermien, die na vele jaren XL trainerschap en het maken van heel veel mooie XL routes, afscheid nam als trainer.

Hermien, Rob, Juliëtte en Maurice (niet op foto) BEDANKT!!

Tijdens de ALV namen we afscheid van Rob als penningmeester en Juliette en Maurice als algemeen bestuursleden. De ALV ging unaniem akkoord met de voordracht van Elselijn en Xavier als algemeen bestuurslid en Wouter in de rol van penningmeester. Met deze wissel heeft de club weer een uitstekende aanvulling op het bestuur. Elselijn, Xavier en Wouter stellen zich elders in de nieuwsbrief aan u voor.

Loes werd herbenoemd als secretaris en de ALV stemde in met het langer aanblijven van mij als voorzitter. Daarbij wijken we af van hetgeen gebruikelijk is, omdat bestuursleden gewoonlijk vaste termijnen hebben. Bij de volgende ALV zal ik aftreden en zal een nieuwe voorzitter mijn plaats overnemen.

Tot die tijd gaan wij als nieuw bestuur met grote inzet en energie aan de slag om de club ook in deze coronatijd een hechte club te laten zijn. Samen met jullie allemaal. Want één ding is mij de afgelopen maanden wel duidelijk geworden. Dat is dat wij sámen de club maken, waarbij iedereen op zijn eigen wijze een belangrijke bijdrage aan levert.

Ik hoop van harte dat we in ieder geval weer in groter verband met elkaar kunnen sporten. En het liefst hoor ik dat we ook weer met elkaar in het clubgebouw van Pecos kunnen verzamelen en voor en na de training met elkaar kunnen samen komen en samen onze successen kunnen vieren. Net zoals Ronald van B vanochtend in Schoorl, waar hij samen met Menno en Bianca zijn 37 km trail voltooide! Tot die tijd zullen we ons moeten aanpassen. En dat kunnen we! Blijf lekker (samen) lopen, blijf gezond en hopelijk tot snel!

Arnoud Nierop
Voorzitter