Taakverdeling nieuw bestuur

Na bloedstollende bestuursverkiezingen, trad in november een nieuw bestuur aan. De hoge heren en dames van ons loopverbond hebben na soepele formatiebesprekingen de portefeuilles als volgt verdeeld:

Arnoud: voorzitter en aanspreekpunt voor de Atletiekunie en de Oegstgeester Sportfederatie;
Wouter: penningmeester en aanspreekpunt voor de barcommissie, de lustrumcommissie en de sponsoren.
Loes: secretaris;
Xavier: aanspreekpunt voor de trainers en de wandelgroep;
Elselijn: aanspreekpunt voor de communicatiecommissie en de evenementencommissie.