De (on)geschreven regels van het trailrunnen

De oproep van de vorige keer voor routes om te trailen ontlokte Hermien (trailrunner en natuurliefhebber) een reactie over de (on) geschreven regels van het trailrunnen. Een bijdrage die we van harte onderschrijven en graag hier opnemen.

Trailrunnen is lekker vrij rennen in de natuur. Toch gelden er wel degelijk (on)geschreven regels. Uitgangspunt is dat de mens te gast is in de natuur. Het is dan ook van belang om de regels en de ‘openingstijden’ te respecteren die gelden in de specifieke gebieden.

De meeste natuurgebieden zijn toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang om de dieren die er wonen, hun rust te geven. In onze regio mag je alleen in Meijendel wél in het donker lopen. De regels staan altijd bij de officiële toegangen van die gebieden; verder komt het neer op je nuchtere verstand gebruiken of even op internet zoeken.

Het is dus niet de bedoeling over prikkeldraad of hekjes te klimmen of langs bordjes te lopen met aanduidingen als ‘Verboden toegang’, ‘kwetsbaar gebied’, ‘hier mag je wel wandelen maar niet sporten’ etc. In de meeste gevallen hebben die bordjes te maken met aangewezen stilte- en rustgebieden voor de dieren, maar in onze regio ook vaak met de waterwinning in de duinen. En soms is het gewoon niet duidelijk waarom de eigenaar van een gebied bepaalde regels hanteert. Maar is dat een reden je er dan maar niet aan te houden? Verder geldt in de meeste gebieden dat je er óp de paden moet blijven.

Echt struinen en lekker los lopen kan goed in de Coepelduynen tussen Katwijk en Noordwijk of in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Maar ook dáár zijn er stukken verboden voor de mens. In maart start tenslotte het broedseizoen. Afhankelijk van het gebied duurt dat tot juli of zelfs tot 15 september (in Meijendel bijvoorbeeld). Tijdens het broedseizoen zijn bepaalde gebieden en routes afgesloten.

Allemaal niet zo moeilijk dus. Fijn als de lopers van Loopgroep Oegstgeest zich hier aan houden, ook als jullie niet in een officiële training van de Loopgroep lopen :)!