Terugkoppeling enquête

Dank voor jullie reacties op de enquête. Het was een plezier om de 57 reacties te lezen. 80% van jullie loopt minimaal 1 per week hard. Ondanks de lockdown wordt er dus nog veel bewogen. De reacties op de vraag wat de Loopgroep nog meer kan doen, lezen als één grote lofzang op de initiatieven die de trainers de afgelopen maanden hebben ontwikkeld. Een 3-tal reacties: “Jullie doen het prima. Ik kan niets meer bedenken wat jullie nog meer kunnen doen”, “Ik vind dat er ondanks Corona heel veel wordt georganiseerd. Petje af” en “Jullie doen voldoende! Complimenten voor allen”.

Op de vraag wat de Loopgroep kan doen om de onderlinge band te bevorderen, kwam vooral de behoefte naar voren om samen in kleinere groepen weer te mogen lopen. Zoals jullie hebben kunnen lezen, mogen we op de vrijdagavond weer in groepjes van 4 lopen op de baan of deelnemen aan de Bootcamp. Dit werd overduidelijk gemist gezien de eerste aanmeldingen!

De reactie op het organiseren van een pubquiz was gemengd. Iets meer dan de helft gaf aan wel te willen deelnemen. Tegelijkertijd werd in de open reacties de behoefte duidelijk om elkaar in het echt weer te zien tijdens het lopen en een zekere ‘schermmoeheid’, die voor velen wel herkenbaar zal zijn. We hebben daarom besloten ons voor nu in te zetten om de geboden ruimte die er is, en hopelijk meer komt de komende maanden, te gebruiken om samen buiten te kunnen sporten.

In de reacties op de vraag waar mensen verder nog iets kwijt konden, kwam wederom veel waardering terug voor de initiatieven gedurende deze Corona tijd. Zoals iemand mooi samenvatte: “Wat een top cluppie is de loopgroep!”.