Online ALV op 19 mei om 20:00

Dit jaar zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Loopgroep Oegstgeest op woensdag 19 mei plaatsvinden om 20:00. Weer digitaal, zoals afgelopen oktober. De agenda en de stukken hebben jullie allemaal ontvangen. Afgelopen dinsdag is ook de link naar de vergadering gestuurd.

Tijdens de vergadering bespreken we de jaarstukken 2020 en blikken we vooruit naar de begroting van 2022. Het bestuur zal wisselen en het bestuur heeft hiervoor kandidaten met een positief advies aan de ALV voorgedragen. Loes en ik (Arnoud) zullen aftreden, Dina en Thomas zijn kandidaat om tot het bestuur toe te treden. In de kascommissie zal Aad plaatsmaken voor kandidaat-kascommissielid Eric. Als de ALV positief besluit op de voordrachten zullen het bestuur en de kascommissie in hun nieuwe vorm na de ALV van start gaan. Verder zullen we tijdens de ALV afscheid nemen van Katja in haar rol als ledenadministratie.

Omdat de ALV digitaal plaatsvindt en de maatregelen ons nog niet toestaan om met elkaar het glas te heffen, houden we dit laatste nog tegoed. Ik hoop van harte dat we elkaar weer snel in een groter en persoonlijk verband kunnen treffen. In de uitnodiging die jullie hebben ontvangen staat de procedure van het uitbrengen van stemmen en het inbrengen van aanvullende agendapunten. Ik kijk er naar uit jullie op woensdag 19 mei tijdens de ALV op het scherm te zien.