Bestuurswissel

Tijdens de ALV van 19 mei namen Loes en Arnoud afscheid van het bestuur. Dina en Thomas werden verkozen tot bestuurslid. Xavier neemt de voorzittershamer over van Arnoud, terwijl Loes’ rol als secretaris is opgevuld door Elselijn.

Voorts nam Katja afscheid van de ledenadministratie en is Eric toegetreden tot de kascommissie.

Vanaf deze plek willen wij Arnoud, Loes en Katja hartelijk danken voor hun inzet in de afgelopen jaren en Dina, Thomas, Elselijn, Xavier en Eric veel succes wensen met hun nieuwe functies!