Het loopt weer! – juli 2021

We lopen nu een maand weer samen in groepen. Wat heerlijk en fijn is het om elkaar weer te zien, bij te kunnen praten en elkaar weer uit te dagen tijdens de trainingen. Nieuwe leden stromen inmiddels in en de trainersgroep onder leiding van Rob pakt vele zaken weer op waaronder de reanimatietrainingen voor de trainers. Dank en waardering hiervoor!

Eind juni is een mooi artikel in de Oegstgeester Courant gepubliceerd waarbij Aad onze wandelgroep onder de aandacht heeft kunnen brengen. Voor wie het nog niet heeft kunnen lezen:
Samen wandelen in Oegstgeest: Leuk voor iedereen.

Naast de reguliere trainingen op de weg en baan, is ook de Trailgroep vol enthousiasme weer gestart. Afgelopen zondag heb ik zelf onder de bezielende leiding van Menno weer genoten van een mooie trailrun in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hieronder een korte impressie.

De eerste georganiseerde loopjes worden ook weer gelopen en leden trekken het land in (en uit) om daar nieuwe uitdagingen te zoeken.

Als bestuur hebben we onze eerste bestuursvergadering gehad na de kennismaking eind mei. We hebbe onder meer de taken verdeeld. In het kort, Thomas wordt nieuw contactpersoon voor de trainers, Dina wordt contactpersoon naar de communicatie- en evenementencommissie en Wouter blijft contactpersoon voor de lustrum- en barcommissie. Elselijn heeft de ledenadministratie opgepakt met ondersteuning van Wouter.

Op 23 juni heb ik kennis gemaakt met de Oegstgeester Sport Federatie tijdens de vergadering samen met vertegenwoordiging van de gemeente Oegstgeest. De meeste sportverenigingen zijn de afgelopen maanden, net als wij, redelijk tot goed doorgekomen. De wethouder onderstreepte het belang van de sportverenigingen in Oegstgeest en sprak onder meer zijn wens uit na te denken wat de sportverenigingen zouden kunnen betekenen voor de statushouders die na de zomer in Oegstgeest verwacht worden. Eerste ideeën hierover worden momenteel reeds besproken samen met de trainers.

De zomerbreak is aanstaande, hetgeen ook betekent dat de trainingsopzet aangepast zal worden zoals elk jaar. Nadere communicatie hierover volgt.

Ik wens iedereen een mooie zomer toe met veel gezondheid, geluk en loopplezier!

Hartelijke groet,
Xavier Lauteslager
voorzitter