Wij blijven lopen!

De mogelijke beperkingen waar ik mijn laatste bericht naar verwees, zijn inmiddels in 2 stappen werkelijkheid geworden. Waar de eerste maatregelen vrijwel geen impact op ons hadden als Loopgroep, is dit wel het geval met de nieuwe richtlijnen. De trainingen ’s avonds zijn niet meer mogelijk in de gebruikelijke vorm. Net als de vorige keren echter hebben we ons als Loopgroep hierop aangepast. De appgroepen worden weer gebruikt om in groepjes van 4 af te spreken en de bootcamp wordt weer online verzorgd. Petje af voor de flexibiliteit van de trainers en alle betrokkenen!

Dat de schema’s van Roel hun waarde behouden, werd mij duidelijk toen ik samen met Eric en Mark woensdagavond de Bruggenronde in Haaswijk liep en we daar 2 andere groepjes van de Loopgroep tegen kwamen die ook trouw hun rondjes liepen! Ook vrijdag was er weer druk verkeer in de app groepen om met elkaar af te spreken.

Terugkijkend op november, staat de duintraining begin van die maand in de Coepelduynen, onder bezielende leiding van Menno, mij nog op het netvlies. Het was weer heerlijk spelen in het zand onder een stralend zonnetje. Een korte impressie is bijgevoegd.

De week daarop heb ik meegelopen met de basiscursus. Erg leuk om nieuwe aspirant- maar ook huidige leden te ontmoeten die zich klaarstomen om volgend jaar een 5 km hardlopend te volbrengen. Een warm welkom aan hen en ik wens jullie een plezierige kennismaking met de Loopgroep en veel succes met de cursus. Complimenten voor de trainers voor hun toewijding en enthousiasme om de basiscursus door te zetten in de nieuwe situatie.

Naast de basiscursus is er ook weer een ’10 voor 10’ groep gestart, dit keer onder de enthousiaste leiding van Rob. Maar liefst 15 leden hebben zich aangemeld. Ook hier worden we uitgedaagd om binnen de nieuwe maatregelen onze trainingen vorm te geven en ook hier zie je de creativiteit en wil om samen naar oplossingen te zoeken.

Alweer enige weken geleden hebben vele leden de nieuwe shirts gepast. We hebben de bestelling van de shirts aan Runnersworld gegeven. Het is bij Craft op het moment echter zo druk dat de productie pas begin 2022 zal kunnen plaatsvinden. Zodra we hier meer over horen delen we de informatie via de Nieuwsbrief.

Bovenstaande voorbeelden laten zien wat een mooie Loopgroep we hebben, die gedragen wordt door de leden die elkaar blijven vinden en samen naar oplossingen zoeken. Blijf dit doen de komende periode om elkaar te steunen en te blijven lopen in goede gezondheid!

Hartelijke groet,

Xavier Lauteslager
voorzitter