Woensdag 25 mei ALV

Woensdag 25 mei om 21:15 is er na de training de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Voor de stukken:

Wie Nieuwsbrief 105 met de stukken gemist heeft kan ze alsnog downloaden met de links hieronder:

0 – LGO Agenda ALV (25-mei-11)

1 – Concept notulen ALV 28 april 2010

2 – LGO Jaarverslag 2010

3 – Loopgroep Oegstgeest Begroting en Realiteit 2010

4 – brief_kascommissie_2010

5 – Loopgroep Oegstgeest Resultaat 2010

6 – Voorstel contributies 2012

7 – Detail Begroting 2011

8 – Bestuur

9 – Commissies