Een nieuwe nieuwsbrief

Het zal de meeste lezers waarschijnlijk een zorg zijn hoe de nieuwsbrief gemaakt wordt en misschien is het je nog niet eens opgevallen dat er iets veranderd is. Maar technisch is dit een totaal andere nieuwsbrief dan de 177 voorgaande edities. Waarom moest het zo nodig anders? Ziehier meteen een van de nieuwe mogelijkheden: de rest van dit verhaal kan je op de website lezen door hieronder op read more te klikken:

  • De oude nieuwsbrief werd verzonden vanuit een laptop bij één van de redactieleden thuis. De nieuwe wordt gemaakt op – en verstuurd via – de website. Nu kan elk lid van de redactie een nieuwsbrief of nieuwsflits maken en versturen en loopt de Loopgroep gewoon door als Willem onder de tram komt.
  • We hebben inmiddels een nieuwe website en de oude nieuwsbrief sloot niet aan op de vormgeving daarvan.
  • Jullie lezen de nieuwsbrief op steeds meer verschillende apparaten: PC’s, laptops, tablets, smartphones, met ook nog verschillende besturingssystemen en emailprogramma’s. Het vroeg met het oude systeem steeds meer kunst en vliegwerk om een nieuwsbrief te maken die op al die apparaten goed leesbaar is. Het nieuwe systeem zorgt hier zelf voor, zonder dat er technisch inzicht van de redacteur nodig is.
    Vanaf nu wordt er ook automatisch een archief gemaakt zodat je oude nieuwsbrieven op de website kan terugvinden. Met het oude systeem was dat erg bewerkelijk waardoor we er in de praktijk niet aan toe kwamen.

Kinderziektes waar we nog wat aan gaan doen

  • Er komen nog wat Engelse kreten in voor, zoals unsubscribe en read more
  • De agenda is onleesbaar in Outlook 2013 en 2016
  • Geen automatische inhoudsopgave

Voor de liefhebber: deze nieuwe nieuwsbrief wordt gemaakt met MailPoet, de oude met GroupMail.

Vragen of opmerkingen? redactie@loopgroepoegstgeest.nl

2 antwoorden

Reacties zijn gesloten.