7-9 oktober – Loopweekend

Loopweekend 7 – 9 oktober

Nog ruim 5 weken te gaan en het loopweekend Groenlo komt eraan. Onze herberg zit met 33 deelnemers nagenoeg vol. Er kunnen hooguit nog 2 mensen aanhaken, dus voor wie wil…, wend je tot de barcommissie! Het verzoek aan de deelnemers is om vóór 22 september de restantbetaling van € 80,- over te maken (naar NL52 RABO 0349 3549 01 t.n.v. T.C. Kasteleijn-Woesthuis o.v.v. Loopweekend 2016).

Verder wijzen we er alvast op dat Groenlo ruim 2 uur rijden is en dat we erop rekenen dat iedereen rond 17.00 uur binnendruppelt. Dat lukt ongetwijfeld niet helemaal, dus zorgen we ervoor dat ook de laatkomers nog iets te eten krijgen. En zondagmiddag sluiten we rond 15.00 uur af, zodat iedereen eind van de middag weer thuis kan zijn. Nadere informatie volgt uiterlijk 2 weken voor vertrek!