factuur/incasso contributie 2017

Medio januari zullen de facturen voor de contributie verstuurd worden. Ook de automatische incasso zal dan plaatsvinden. De mensen die voor automatische incasso hebben gekozen, zullen een aantal dagen voor de afschrijving een bericht hierover ontvangen.

Rob van Spronsen, penningmeester