Wie wil er collecteren voor het Fonds Gehandicaptensport?

In de week van 26 maart tot en met 1 april vindt de jaarlijkse collecteweek plaats. Ik ben gevraagd dit te gaan coördineren voor de gemeente Oegstgeest.

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken.

Wie wil er één of twee avonden in de collecteweek in je eigen buurt collecteren voor het fonds? Geef je op bij mij op de woensdagavond of via peterelsakkers@ziggo.nl. Wil je meer weten over het fonds, kijk dan op de site www.fondsgehandicaptensport.nl.

Peter Elsakkers