Spelregels trainingen tijdens de beperkingen i.v.m. Covid-19

Er is een lopersprotocol opgesteld met spelregels. Hierin zijn de richtlijnen van de AtletiekUnie en de overheid verwerkt. Lees dit goed door. Om van het samen lopen een succes van te maken is het belangrijk dat iedereen meewerkt.

foto: Geralda

Per 1 juli 2020 is er in de richtlijnen van de overheid en Atletiekunie meer ruimte gekomen.

Na 6 weken lopen met reservering vooraf en in zeer kleine groepen kunnen we m.i.v. 6 juli 2020 weer op de gebruikelijke tijden lopen en vanaf vaste locaties. Zie Agenda > Trainingsrooster en schema voor de details.

Het lopersprotocol dat hierboven genoemd wordt gaat nog uit van de situatie vóór 1 juli. Aan een nieuwe versie wordt gewerkt.

Onderlinge afstand tijdens training

Er is versoepeling van de regels over de onderlinge afstand tijdens het sporten. Dat komt er op neer dat de strikte 1,5 meter afstand voor sporters onderling, losgelaten wordt.

Met de nieuwe maatregelen wordt iedereen door de overheid aangesproken op eigen verantwoordelijkheid. We gaan er vanuit dat iedereen die ook neemt tijdens het lopen.
Neem de ruimte om afstand te houden en geef ook duidelijk aan als voor jou die 1,5 m afstand belangrijk is.

De 1,5 meter afstand tot andere weggebruikers blijft wél gehandhaafd. En ook vóór de training en na afloop van de training, geldt de 1,5 meter afstandsregel strikt.

Let goed op elkaar, je omgeving en jezelf.

En verder

Het clubhuis blijft voorlopig nog gesloten. Zorg dat je voor vertrek naar de WC bent geweest en voldoende drinken bij je hebt. Er is op de startplekken geen kleedkamer om je jack e.d. achter te laten. Neem geen kostbaarheden mee, laat je jack achter op je fiets, in de auto of sla ‘m om je middel tijdens het rennen. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om hier voor te zorgen.

foto: Geralda

De groepen zijn als volgt ingedeeld:

A3   Basiscursus 3km
A5   Basiscursus 5km
B5   Beter 5
B10 Beter 10
C     T65/T60
D     T55/T50/T45/T40
E     baantraining
F     bootcamp

We blijven van week tot week evalueren en waar nodig bijstellen. Het is ook voor ons experimenteren en ervaren wat wel en wat niet werkt.

Heb je suggesties voor verbetering, laat het ons vooral weten. Stuur dan een mail naar tk@loopgroepoegstgeest.nl.

Namens alle trainers en de website redactie,
Andre van der Tol