Recente gebeurtenissen die het nieuws haalden laten zien dat er tussen mensen ongemakkelijke, pijnlijke en ongewenste situaties voor kunnen komen, ook in de sport.

Om dit te voorkomen, is het handig om binnen een vereniging hier vooraf gedragsregels voor op te stellen. En met elkaar in gesprek te gaan. Veiligheid en gezelligheid zijn kernprincipes voor Loopgroep Oegstgeest. We zijn gewoon een leuke loopgroep met gezellige lopers. En dat willen we zeker zo houden. Het is belangrijk dat iedereen met een prettig gevoel naar de club blijft komen en weer naar huis gaat.

In de Algemene Leden Vergadering van juni 2023 is afgesproken om met een kleine werkgroep een aantal gedragsregels op te stellen en een vertrouwenscontactpersoon te benoemen. De gedragsregels zijn opgesteld op basis van adviezen van de Atletiekunie.

Gedragsregels Leden Loopgroep Oegstgeest

1. Iedereen binnen de Loopgroep draagt bij aan een omgeving en een sfeer waarin andere leden zich veilig voelen.

2. Binnen de Loopgroep behandelen we elkaar met respect.

3. Fysiek contact, als dit contact naar redelijke verwachting als seksueel, erotisch of anderszins ongewenst kan worden ervaren, is niet toegestaan.

4. Leden onthouden zich van elke vorm van (machts-)misbruik, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten of roddelen. Zowel in direct contact als via social media.

5. In het geval dat een lid ervaart dat diens grenzen worden overschreden of dat gedrag als kwetsend wordt ervaren, probeert hij of zij in eerste instantie dit met betrokkene(n) te bespreken.

6. Alle vrijwilligers betrokken bij de Loopgroep hebben een belangrijke taak de regels te bewaken en hebben daarin een voorbeeldfunctie.

7. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor leden die een vraag hebben over, of te maken hebben met, grensoverschrijdend gedrag. De VCP biedt een luisterend oor en geeft raad. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP het bestuur van de Loopgroep om algemene preventieve maatregelen te nemen.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet direct voorzien, handelen de leden in de geest van deze gedragsregels. De regels zijn breed omschreven. Het plezier in sporten kan niet alleen verdwijnen door seksuele intimidatie maar ook door foute grappen, uitlachen of discriminatie. En het klinkt logisch, maar iedereen heeft een verantwoordelijkheid voor een leuke sfeer en een veilige omgeving binnen onze Loopgroep.

Voor iedereen kan de grens anders liggen wat als niet gewenst of echt overschrijdend gedrag wordt ervaren. Als je, naar aanleiding van dit stukje, hier met elkaar over in gesprek gaat, is dat interessant om te ontdekken.

Vertrouwenscontactpersoon

Informatie over de vertrouwenscontactpersoon vind je op deze website via Vereniging > Vertrouwenscontactpersoon.