Het bestuur wordt gekozen door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) en houdt toezicht op de naleving van hetgeen is vastgesteld in de statuten en reglementen.

Het bestuur 2021/2022

bestuur 2021/22, v.l.n.r.: Wouter, Thomas, Elselijn, Dina, Xavier

Wouter Heikens

penningmeester

aanspreekpunt voor:

barcommissie
lustrumcommissie
sponsoren

Thomas Schoonhoven

algemene zaken

aanspreekpunt voor:

trainers
wandelgroep

Elselijn Mulder

secretaris

Dina Creemers-Schild

PR & algemene zaken

aanspreekpunt voor:

communicatie-
commissie
evenementen-
commissie

Xavier Lauteslager

voorzitter

aanspreekpunt voor:

Pecos
Leiden Atletiek
Atletiekunie
Oegstgeester Sportfederatie
overige extern