Het bestuur wordt gekozen door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) en houdt toezicht op de naleving van hetgeen is vastgesteld in de statuten en reglementen.

Het bestuur 2022/2023

bestuur 2022-2023 vlnr Annelies, Thomas, Xavier, Dina, Wouter

Annelies Jonkers

secretaris

Thomas Schoonhoven

algemene zaken

aanspreekpunt voor:

trainers
wandelgroep

Xavier Lauteslager

voorzitter

aanspreekpunt voor:

Pecos
Leiden Atletiek
Atletiekunie
Oegstgeester Sportfederatie
overige extern

Dina Creemers-Schild

PR & algemene zaken

aanspreekpunt voor:

communicatie-
commissie
evenementen-
commissie

Wouter Heikens

penningmeester

aanspreekpunt voor:

barcommissie
lustrumcommissie
sponsoren