In de Algemene Leden Vergadering van juni 2023 is afgesproken om een aantal gedragsregels op te stellen en een vertrouwenscontactpersoon te benoemen. De gedragsregels vind je op deze website via Vereniging > Gedragsregels.

Vertrouwenscontactpersoon

Een VertrouwensContactPersoon (VCP) is binnen een sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of een onveilige sfeer of die over een voorval een gesprek wil. Zij is er voor de leden, trainers, vrijwilligers en bestuur. Een VCP bespreekt de situatie en geeft adviezen, maar verleent zelf geen hulp. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. In overleg wordt besloten welke informatie gedeeld moet worden met het bestuur. Dat gebeurt zo nodig anoniem.

Daarnaast heeft de VCP samen met het bestuur aandacht voor de sociale veiligheid binnen de vereniging, het bestuur is verantwoordelijk voor een beleid voor een veilig klimaat. De verantwoordelijkheid voor sociale veiligheid hebben we met z’n allen.

Hoe werkt een melding bij een vertrouwenscontactpersoon?

Je kunt de VCP bereiken door een e-mail te sturen naar vertrouwenscontactpersoon@loopgroepoegstgeest.nl met de vraag contact op te nemen. Mail die op dit adres binnenkomt, wordt alleen gelezen door de VCP.

Bij de VCP kun je je verhaal doen. We hebben een gesprek en bekijken daarna samen de mogelijkheden. Het gesprek is in vertrouwen en in het algemeen eenmalig.

De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om passende hulp te krijgen mocht dit nodig zijn, en kan overleggen met een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF.

De VCP maakt bij een incident een verslag en doet na goedkeuring van de betrokkene daarmee melding van het gesprek bij het bestuur, dit kan zo nodig anoniem. Het bestuur is, bij implicaties voor de vereniging, namelijk verantwoordelijk voor de juiste opvolging / oplossing van een incident. Mocht de veiligheid van een of meerdere leden in het geding zijn, dan is het bestuur gehouden te vragen de vertrouwelijkheid op te heffen. Hierover zal je altijd om toestemming worden gevraagd.

Hierop is een uitzondering: bij vermoeden van ernstige zaken wordt overlegd met de vertrouwenspersoon van NOC*NSF, bij strafbare feiten geldt een wettelijke aangifteplicht.

Wie is de vertrouwenscontactpersoon van Loopgroep Oegstgeest?

Els Roelofs

Ik ben sinds 2004 lid van de Loopgroep, en sinds 2017 ook trainer. In het dagelijks leven ben ik huisarts.

vertrouwenscontactpersoon@loopgroepoegstgeest.nl

 

Hoe kan je anderen benaderen bij een dringende vraag?

Buiten de Loopgroep Oegstgeest is het ook mogelijk contact op te nemen met:

  • een VCP van de Atletiekunie, klik hier
  • of een gespecialiseerd Vertrouwenscontactpersoon van het Centrum Veilige Sport Nederland van het NOC*NSF.
    Telefoon: 0900-2025590 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 u tot 17.30 u). Via de site is het ook mogelijk een e-mail te sturen via een beveiligde verbinding.

Op deze sites is ook veel informatie te vinden.