Loopgroep Oegstgeest nu

Loopgroep Oegstgeest is al meer dan 20 jaar prominent aanwezig in Oegstgeest. De vereniging heeft een sociaal en gezellig karakter en heeft een sportief aanbod. Naast een gevarieerd loopaanbod, biedt de Loopgroep ook mogelijkheden voor wandelen, bootcamp en trailrunning (hardlopen op onverharde ondergrond). De trainers bieden variatie in trainingen voor de recreatieve loper, waarbij veilig en verantwoord lopen voorop staat.

De vereniging telt rond de 200 leden, die onder begeleiding deelnemen aan trainingen en prestatielopen en trails in de regio (Zorg en Zekerheid circuit, Leiden Marathon) in het land (Dam tot Damloop, Zevenheuvelenloop). Maar ook reizen leden met enig regelmaat af naar het buitenland voor een evenement.

Loopgroep Oegstgeest besteedt aandacht aan o.a. looptechniek en – als daar belangstelling voor is – in het verbeteren van loopprestaties.

Maar ook het gezelligheidsaspect wordt zeker niet vergeten! Woensdagavond is na de training de bar open voor een drankje en wat lekkers en na de duintraining wordt gezamenlijk een drankje in een strandtent gedronken. Befaamd is ook de jaarlijkse BBQ, waar we de afsluiting van het loopseizoen inluiden en familie van leden ook welkom is.

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 28087550 en is lid van de Atletiekunie (V0007266).

Geschiedenis

Hoe het is begonnen

Sinds midden jaren negentig loopt een groepje enthousiastelingen met enige regelmaat vanaf het Mien Ruyspark. Het plan om in Oegstgeest een loopgroep op te zetten ontstaat tijdens de 3M marathon in 1998. In december van dat jaar wordt er zelfs al aan 9 lopers in spé een basiscursus voor beginners aangeboden. Op 29 februari 2000 wordt “Loopgroep Oegstgeest” als vereniging opgericht.

De vereniging startte met 35 leden. Na enkele omzwervingen via de Ichtus Hogeschool (Pabo), de sporthal van het Rijnlands Lyceum en C.K.V. Fiks kwam de vereniging op haar huidige stek bij tafeltennisvereniging PECOS terecht. De vereniging is de afgelopen jaren flink gegroeid, mede door het succes van de basiscursussen. Inmiddels telt de vereniging een groot aantal daartoe opgeleide vrijwilligers, die de trainingen verzorgen aan diverse niveaugroepen. In 2007 is een samenwerking met Leiden Atletiek ontstaan, waardoor Loopgroep Oegstgeest elke vrijdagavond gebruik mag maken van de atletiekbaan in de Leidse Hout. Elk jaar begin januari organiseren we gezamenlijk de Runnersworld Leiden Nieuwjaarsloop (voorheen Bosloop), onderdeel van het zogenaamde Z&Z circuit.

Hieronder vind je een uiteenzetting over de jaren heen. Met dank aan alle inzet van Christophe Hermans die, nog voor zijn veel te vroeg overlijden, deze mooie uitwerking aan ons heeft nagelaten. In 2020 heeft  Christophe een volledige speciale jubileumuitgave gemaakt van het vroegere clubblad Looporgaan, met leuke foto’s en plaatjes. Deze is digitaal op te vinden op de pagina Looporgaan 61. Hiervoor moet je als lid ingelogd zijn. Meer daarover vind je via Ledenmenu > Uitleg website.

Tijdlijn 20 jaar Loopgroep Oegstgeest

 • 1998/1999

  Idee geboren

  Idee voor oprichting van een loopgroep werd geboren rondom deelname aan de 10 km tijdens de 3M marathon van Leiden. Voorbereidingen werden getroffen om een heuse loopgroep te vormen. In 1999 verschijnt de eerste versie van het looporgaan. Het blad, met informatie over trainingen, loopjes en de ledenlijst, werd thuisbezorgd. Vooruitlopend op de oprichting van een vereniging met bestuur wordt er een coördinatiegroep gevormd met wisselende samenstelling.

 • 2000

  Oprichting Loopgroep Oegstgeest

  Op 29 Feb 2000 wordt officieel de Loopgroep Oegstgeest opgericht met 13 leden. Einde van het jaar zijn dit er al 44. Er wordt samengewerkt met Runnersworld en het eerste clubshirt wordt gepresenteerd: uni-geel met het logo van de loopgroep en Runnersword. De cursus assistent-trainer voor de aspirant trainers wordt gegeven. Uitslagen van de wedstrijdloopjes verschijnen in het Looporgaan en er wordt zelfs een clinic gehouden over het gebruik van hartslagmeters.

 • 2001/2002

  Loopgroep groeit naar 100 leden

  Gezien het aantal lopers wordt er in 2 groepen gelopen. Loopscholing doet zijn intrede en de beginnerscursussen blijven gegeven worden. In 2001 wordt de loopgroep mede organisator van de PaasHaaswijkloop, waarbij 472 deelnemers aan de start staan. Commissies doen hun intrede waaronder de BBQ-commissie die een mooie jaarafsluiting verzorgt. Op sportief vlak zijn de voorbereidingen voor deelname aan 20km van Parijs getroffen. Helaas wordt één dag voor vertrek het evenement afgelast (beveiligingsissues na 9-11). De groep gaat toch naar Parijs en maakt er een leuk uitstapje van. En in nog geen 3 jaar mag de loopgroep het 100e lid verwelkomen!

 • 2003/2004

  Lopen, vallen en doorlopen

  De consumptiekaart doet zijn intrede en ook de koffie na de duintraining wordt geïntroduceerd. Naast het uitbrengen van het Looporgaan wordt ook de eerste digitale slag gemaakt en komt de website online. 13 lopers nemen deel aan de marathon van New York en de loopgroep krijgt de respectprijs 2004 van de Sportraad gemeente Oegstgeest!! Dit vanwege de deelname aan het Rondje IJsselmeer estafette en een sponsorgeldopbrengst van € 2200,- euro. Maar niet alleen goed nieuws deze jaren. Er waren ook spanningen tussen leden en bestuur. In totaal zo’n 20% van de leden beëindigen hun lidmaatschap waaronder leden van het eerste uur.

 • 2005/2006

  Op zoek naar meer vrijwilligers

  In 2005 wordt het 5 jarig bestaan gevierd. Inmiddels worden de lopers in 5 groepen ingedeeld: beginnerscursus, kort, kort-midden, midden-lang en lang. Ook wordt er gestart met de baantrainingen op de vrijdagavond. De loopgroep wordt medeorganisator van de Runnersworld Leiden Bosloop, samen met Leiden Atletiek. Wegkapiteins worden ingezet om de trainingen in goede banen te laten verlopen. Het Looporgaan is helemaal digitaal geworden. Maar door de uitbreiding aan activiteiten is de vereniging ook op zoek naar meer vrijwilligers waar een structureel tekort aan is.

 • 2007/2008

  Nieuwe clubkleding, commissies en werkgroepen

  Naast het bestuur zijn er 9 commissies en werkgroepen gevormd. Trainers maken voor het eerst gebruik van ‘afstandmeter.nl’ en volgen allemaal de cursus ‘Reanimeren en AED gebruik’. Voor het eerst wordt meegedaan aan de RoPaRun. Verder verschijnt het 50e Looporgaan in kleur. De loopgroep is de afgelopen tijd gehuisvest bij korfbalvereniging Fiks. Natuurlijk vindt de jaarlijkse BBQ weer plaats, wordt er een 2e trainingsweekend in Zuid-Limburg georganiseerd en krijgen we nieuwe clubkleding.

 • 2009/2010

  Loopt je niet over de kop

  ‘Loop je niet over de kop’ is het motto van de beginnersgroep maar geldt deze periode ook voor de vereniging zelf. Onrust neemt toe. Een Commissie van Wijzen wordt ingesteld en het bestuur treedt terug. De commissie adviseert om met een klein nieuw bestuur (3 à 4 leden) verder te gaan, dat de uitvoerende taken overlaat aan een beperkt aantal commissies en stelt voor om een nieuw hecht trainersteam tot stand te brengen. Uiteindelijk keert de rust terug en worden er ook weer prachtige loopactiviteiten georganiseerd. Vele loopgroep lopers nemen weer deel aan de RoPaRun, banden met de buurtvereniging Haaswijk worden weer aangehaald om samen de Paashaaswijkloop te organiseren. Samenwerking met Distance Runners Voorhout wordt gevonden met een gemengde groep voor de marathontraining. Ook de nieuwe website wordt gelanceerd.

 • 2011/2012

  Het loopt weer

  Digitalisering zet voort. De inschrijving voor het Z&Z circuit gaat via internet. De communicatie loopt nu voornamelijk via email nieuwsbrieven en de laatste fysieke Looporgaan nummer 60 verschijnt in augustus 2011. Vanwege beperkte trainerscapaciteit zijn er helaas deze twee jaar geen beginnerscursussen. Wel een druk bezocht trainingsweekend en de RoPaRun. Ook trailrunning wordt populairder met een grote XL-groep die ieder weekend van de gebaande paden in de duinen loopt.

 • 2013/2014

  Vrijwilligers zijn het hart van de vereniging

  Het trainerscorps wordt flink uitgebreid van 12 naar 17 trainers. De beginnerscursus start met een hoog aantal inschrijvingen van 35 deelnemers eindigend in het lopen van de 5 km van de Paashaaswijkloop. Ook de populariteit van trailrunning blijft toenemen. De vrijwilligers worden terecht in het zonnetje gezet middels een jaarlijks vrijwilligersetentje en een nieuw ontwerp van het clubshirt doet zijn intrede. Door de samenwerking met fysiotherapeut Ruben van der Meer wordt er meer aandacht gegeven aan blessures. Blessures worden besproken tijdens de trainersvergaderingen en is er meer aandacht voor (langdurig) geblesseerden.

 • 2015/2016

  Loopgroep verhuisd

  Met de groei van het trainersaantal naar 20, worden er nog meer initiatieven ondersteund. Waaronder de voorbereiding op loopjes als de CPC, de halve marathon van Leiden, de Dam tot Dam loop en de marathon van Amsterdam. Ook de loop- en trailweekenden worden weer georganiseerd. Binnen de trainingen zelf komt er steeds meer aandacht voor krachtoefeningen als squats, lunges en muurzitten. In 2015 is er uiteraard het 3e lustrumfeest. De sponsorovereenkomst met Barendse loopt af en T2 Design en Van Nieuwland Tuinen stappen in het sponsorgat. Vanwege een dreigende forse stijging van de huurprijs bij Fiks wordt er besloten om te verhuizen naar de huidige locatie bij Pecos. Ook de website krijgt weer een mooie nieuwe look.

 • 2017-2019

  Gezonde en stabiele loopgroep

  Naast dat het aantal trainers afgelopen jaren gestaagd gegroeid is, is het ledenaantal met zo’n 200 lopers stabiel gebleven. Onze loopgroep staat er financieel goed voor en de trainingen worden goed bezocht. De vele activiteiten worden ook deze jaren met enthousiasme georganiseerd. Onder andere zijn het Trailweekend, de RoPaRun en de BBQ weer van de partij. De estafette om het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Oegstgeest te brengen op 5 mei wordt voor het eerst verzorgd. Na de renovatie van de Klinkenbergerplas was ook de loopgroep met een “rondje Klink” bij de feestelijke opening. Met de introductie van het ploggen is er ook aandacht voor het milieu. Ook wordt verzocht om eigen bekers mee te nemen. Reguliere duintrainingen worden goed bezocht en, naast de XL-groep, doet ook de XS-groep haar intrede. De baantraining wordt uitgebreid met de bootcamp. En in 2019 wordt gestart met de wandelgroep. En zo biedt de loopgroep een nog breder palet aan activiteiten.

 • 2020/2021

  Corona bepalend, Loopgroep weerbaar

  2020 had een mooi lustrumjaar inclusief groot feest moeten zijn. Helaas gooit Corona roet in het eten. Zowel 2020 als 2021 wordt gedomineerd door Corona. Door grote inzet van zowel de trainers als de communicatiecommissie wordt alles op alles gezet om zo veel mogelijk lopers te kunnen bedienen. Uiteraard houdend aan de dan geldende regels. Zo werd er in no-time een aanmeldingssysteem op de website gebouwd zodat er met kleinere groepen gelopen kon worden en werd de bootcamp online gegeven. Het TK bleef zorgvuldig de overheidsadviezen volgen en paste het aanbod aan waar nodig. En ook tijdens de periode van de lockdown, waarbij bijna niets meer mocht, zorgde de trainers voor uitdagingen om het (individuele) lopen te blijven stimuleren. De basiscursisten krijgen zelfs bijna privétraining om ze aan het lopen te houden. Twee jaar lang hield corona ons in de greep maar dankzij onze actieve vrijwilligers is de loopgroep in beweging gebleven.

 • 2022

  Terug naar stabiliteit

  De Coronaperiode heeft best veel gevraagd van de vereniging. Het ledenaantal liep hierdoor iets terug van zo’n 220 naar weer een stabiele 200 lopers. Vanaf 2 maart ging de bar weer open en kon er weer volledig met elkaar getraind worden. De opkomst was aanvankelijk nog niet als vanouds. Enerzijds waren meerdere lopers voorzichtig om in grote groepen te lopen. Anderzijds is met Corona ook het thuiswerken geïntroduceerd en omarmd. Met thuiswerken kun je makkelijker je eigen moment kiezen. Maar de vereniging liet ook weer zien waar ze goed in is, het verzorgen van een ruim trainingsaanbod en diverse activiteiten. Zo werd alsnog het lustrumfeest feestelijk gevierd in glitter and glamour style. Konden de BBQ, het loopweekend en het vrijwilligersuitje weer plaatsvinden. En werd weer gelopen tijdens de Z&Z loop, het bevrijdingsvuur, de Leiden marathon, de 100 bruggenloop en de CPC. In het najaar ging er weer een basiscursus van start en is de groep met trainers inmiddels gestegen tot de 34! Alle vrijwilligers opgeteld komen we op een aandeel van meer dan een kwart van alle leden die zich voor de vereniging inzetten. Een percentage waar menig vereniging jaloers op zal zijn. Met trots kijken wij terug op wat we in deze dikke 20 jaar hebben bereikt!